• Originalen

    Originalen är den första gruppen i Femkampsklubben av 1992. Gruppen startade sin verksamhet 1/8 1992.

  • Kopiorna

    Kopiorna är den andra gruppen i Femkampsklubben Av 1992. Gruppen startade sin verksamhet 2005.

Hall of fame

Här hittar ni en lista på alla de som deltagit i minst en femkamp i vår förening. Genom att klicka …