Kopiorna

Kopiorna är den andra gruppen i Femkampsklubben Av 1992. Gruppen startade sin verksamhet 2005.