Originalen

Originalen är den första gruppen i Femkampsklubben av 1992. Gruppen startade sin verksamhet 1/8 1992.