Styrelsemöte 2023-02-21

Styrelsen kommer att hålla ett möte inför kommande femkamper, där man kommer att diskutera och planera de grenar och regler man kom överens om vid det senaste årsmötet.