Felaktigheter i protokoll

Tyvärr har felaktigheter i Kopiornas protokoll från femkampen 2006 upptäckts i samband med en genomgång av resultaten. Detta innebär att placeringarna blir ändrade enligt nedan!
(Ni som fått ändrade placeringar tar med ert pris till nästa femkamp).
1:A Andreas Hansson
2:A Patrik Hansson
3:A Göran Granqvist
4:A Linus Wulff
5:A Daniel Ramserdal
6:A Bobbi Jönsson