Uppdaterad sida

Så har vår hemsida blivit uppdaterad med lite information. Några ändringar är även gjorda i layouten. Arbetet med vårt webphotoalbum är i full gång.